Select Page

Testületi anyagok archívum 2015

Testületi anyagok archívum 2015

2015. december 17-i Képviselő-testülei ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 17-i ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Utoljára módosítva: 2015.12.14., 08:22
Módosítva: 1. Főnapirend:

1. Tájékoztatás a közfoglalkoztatás 2015. évi tapasztalatairól és a 2016. évi  közfoglalkoztatási tervről.

Meghívó

Főnapirend:
1. Tájékoztatás a közfoglalkoztatás 2015. évi tapasztalatairól és a 2016. évi  közfoglalkoztatási tervről.
– mellékletek

2. A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének megállapítása.

Előterjesztések

1. 2015. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása

– mellékletek

2. Javaslat a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására.

3. Javaslat „A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 11/2014. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására.

4. Javaslat „A Csongrád Kártyáról” szóló 13/2014. (VIII. 29.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

5. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. keretében működtetett kiskereskedelmi üzlet telephelyének megváltoztatása.   

6. Csongrád Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve.
– mellékletek

7. Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos módosítás VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK (IV. EGYEZTETÉS EREDMÉNYE – vélemények-válaszok) elfogadása.
– melléklet

8. Beszámoló a belvárosi Kézművesházak működtetésének tapasztalatairól
– melléklet

9. Közoktatási megállapodás módosítása a Szeged-Csanádi Egyházmegyével.
– mellékletek

10. Önkormányzati közalapítványok felülvizsgálata.

11. Javaslat a Donka-F Kft. ügyvezetői megbízatásának meghosszabbítására, valamint tájékoztatás az összevonás folyamatáról.

12. A CSOTERM Kft. társasági szerződésének módosítása.

– mellékletek

13. A DAKK Zrt. által, a helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó Pénzügyi Megállapodás megkötése, a 2016. évi önkormányzati támogatási összeg jóváhagyása.
– melléklet

14. Csongrád, Kis-Tisza u. 4. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba vétele.
– melléklet

15. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. kötbérigénye.
– mellékletek

16. Vételi kérelem az Ipari Parkban lévő csongrádi 2122/26. hrsz-ú ingatlan 601/30644-ed tulajdoni hányad.  Zárt ülésre javasolva.

17. Az Ipari Parkban lévő csongrádi 2122/31. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 164/2015. (VII.21.)önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése. Zárt ülésre javasolva.

 

2015. december 08-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 08-i ülése

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és Oktatási, Művelődési és Bizottság meghívója:
Meghívó

Napirend:

1. Hozzájárulás a Kulturális Intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése c. pályázatok benyújtásához.

 

2015. november 26-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 26-i ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Meghívó

Főnapirend:

1.) Csongrád Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.

2.) Tájékoztató a DÉMÁSZ Zrt. Csongrád városban folytatott szolgáltatói tevékenységéről.

– melléklet

3.) Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Csongrád városban folytatott szolgáltatói tevékenységéről.
– melléklet  

Előterjesztések:

1. Helyi adórendelet módosítása. 

2. A talajterhelési díjról szóló új rendelet megalkotása, a 17/2005. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

3. Javaslat a Közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014. (II. 24.)önkormányzati rendelet módosítására.

4. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 31.)önkormányzati rendelet módosítására. (Polgármesteri Tanácsadó Testület létrehozása)

5.  A Donka F. Kft., a Csongrádi Városkép Média Kft. és a Csongrád Média Kft. összevonása.
– mellékletek

6. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. részére jóteljesítési biztosíték visszafizetésének ütemezése.

7. Javaslat a 2016. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.  

8. Bűnmegelőzési együttműködés kezdeményezése a csongrádi járás településeivel.

9. A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (DARKT) módosított Társulási Megállapodásának jóváhagyása.
– melléklet

10. Vételi kérelem az Ipari Parkban lévő csongrádi 2122/26. hrsz-ú ingatlan 2092/30644-ed tulajdoni hányadára.

11. A Csongrád, Fő u. 3. sz. alatti Erzsébet szálló földszinti helyiségeinek közérdekű célra történő hasznosítása.

12. A Csongrád, Öregvár u. 24/1. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű bérlakássá minősítése és bérlő kijelölése.

13. A Raszter Nyomdaipari és Kiadó Kft. kérelme.

14. Az Alföld Művészeti, Kulturális és Sport Egyesület kérelme.

15. Tájékoztató Dr. Bodor Csaba, a Csongrád Megyei Közgyűlésbe választott csongrádi  képviselő munkájáról.

16. Vételi kérelem a Csongrád, Körös toroki 5959/20. hrsz-ú ingatlanra. Zárta javasolva. (később kerül kiküldésre)

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ vezetőjének személyi kérdésére.

Z/2. Javaslat az „Év családja” kitüntető cím adományozására.

Z/3. Városkép Kft. volt ügyvezetőjével szemben kártérítési igény érvényesítése.

15.00 órától    KÖZMEGHALLGATÁS
– a lakosság közérdekű kérdései, bejelentései.

Interpellációs válaszok

– mellékletek

polgármesteri tájékoztató

 

2015. november 20-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 20-i ülése

Meghívó

Napirend:

1. Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat hitelfinanszírozása.
– mellékletek

2. Egyebek:
Tájékoztatás a Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség javító program keretében megvalósuló csongrádi beruházás hálózatrekonstrukciós munkálatainak pótigényéről. (Döntést megelőző informális tájékoztató, a projektmenedzser és a kivitelező részéről)

 

2015. október 22-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Meghívó

Főnapirend:

1./ Tájékoztató a Csongrád-és Térsége Polgárőr Egyesület tevékenységéről.

2./  Tájékoztató az Alföld Néptáncegyüttes munkájáról.

3./ Tájékoztató a Városi Fúvószenekar munkájáról.

4./ Tájékoztató a Csongrád megyei Közgyűlésbe választott csongrádi képviselők munkájáról.

Előterjesztések:

1. 2015. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása.
– mellékletek
2. Javaslat „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről.” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
– melléklet
3. Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos módosítás Véleményezési Dokumentációjának előzetes elfogadása.
– melléklet
4. A Dr. Szarka Ödön Kft. vagyonkezelői szerződése és támogatott pályázatok fenntartása.
5. A CSOTERM Kft. és a  GREENMEN Energia Kft. közötti, a csongrádi geotermikus kaszkádrendszer üzemeltetésére kötött Üzemeltetési és Karbantartási szerződés megszüntetése.
– melléklet
6. Közalapítványok működésének jogi és gazdasági szempontból történő felülvizsgálata.
7. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves pálya építési programjára benyújtandó pályázatról.
8.  A MARS Magyarország Kft. kérelme a Csongrád, Hársfa u. 65. alatti garzonházban lévő 4 lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására.
9.  A ROBA-TISZA Kft. vételi kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanokra.
10. Határidő módosítás a Donka-F. Kft. a Csongrádi Városkép Média Kft. és a Csongrád Média Kft. összevonása vonatkozásában.
11. A D.H. Intertrade Kft. kérelme a 177/2015. (VIII. 27.)önkormányzati határozat módosítására.   
12. Ipari Park közműfejlesztéséhez szükséges belterületbe vonással kapcsolatos intézkedések megtétele.
13. Raiffeisen Agro Kft. vételi kérelme.
14. Vételi kérelem az Ipari Parkban lévő csongrádi 2122/26. hrsz-ú ingatlan 1669/30644-ed tulajdoni hányadára.Zártra javasolva
15. A Dr. Szarka Ödön Kft vagyonkezelői szerződése és támogatott pályázatok fenntartása
– melléklet

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Szociális Díj adományozására.
Z/2. Donka-F Kft. ügyvezetőjének javadalmazása.

 

2015.október 06-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 06-i ülése

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság meghívója:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság meghívója:

Meghívó

Napirend:

1. Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ CERP Hulladékkezelési Programban való részvétele
– mellékletek

2. A csongrádi 4576/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonának cserszerződés útján történő megszerzése

 

2015.szeptember 24-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-i ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Meghívó

1./ Tájékoztató a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületének tevékenységéről.
2./ Csongrád Város Kulturális Koncepciója 2015-2020.
3./ Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. Csongrád városban végzett tevékenységéről
– melléklet
4./ Tájékoztató a Felső Bácska Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Csongrád városban végzett tevékenységéről
– melléklet

Előterjesztések:

1. Tájékoztató a módosított 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról, valamint javaslat: „A települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről” szóló módosított 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására.

2. Javaslat „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” szóló új önkormányzati rendelet (első olvasat) megalkotására.

– melléklet

3. KLIK Szegedi Tankerületével kötött vagyonkezelési szerződés módosítása.

4. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal

5. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményéről.

6. Javaslat: „Csongrád Város Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására.

7. Javaslat a 101/2015. (V.21.) önkormányzati határozat módosítására.

8. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt 4. módosításának jóváhagyása véleményezése
– melléklet

9. Javaslat a „PRO URBE-CSONGRÁD kitüntetésről és adományozásának rendjéről” szóló 22/2013. (XI. 21.)önkormányzati rendelet módosítására

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására
Z/2. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására
Z/3. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására
Z/4. Helyi Földbizottság CSON01-02435-3/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása

Interpellációs válaszok

Polgármesteri tájékoztató

 

2015. szeptember 16-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 16-i ülése

Meghívó

1. A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása és a Védőnői Szolgálat megszüntető okirata.
– mellékletek

2. Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. ügyvezetői személyi változása. Zárt ülés

 

2015. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 27-i ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Meghívó

Főnapirend:

1. Tájékoztató a 2015. I. félévi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.  

– mellékletek

Előterjesztések:

1. 2015. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása

– mellékletek

2. Rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített 2015. évi keretösszeg terhére pályázat beadása.

3. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a család-gyermekjóléti központ létrehozása forgatókönyvének elfogadása, Társulásba bevitt feladatról szóló döntés módosítása.      

– melléklet

4. Javaslat A Donka-F Kft, a Csongrádi Városkép Média Kft. és a Csongrád Média Kft. összevonására

5. Javaslat a Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására

– Mellékletek:

Csongrád város településfejlesztési koncepciója

Csongrád város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata

Csongrád város integrált településfejlesztési stratégiája

Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Csongrád Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési Koncepciója kapcsán

6. A Dél-alföldi regionális környezetvédelmi társulás szervezésében megvalósuló 2015. évi szúnyoggyérítési támogatás igénybevétele.

7. Vételi kérelem a csongrádi 2122/38. hrsz-ú ingatlan 7096/24270-ed tulajdoni hányadára.

8. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására előkészítő csoport létrehozása.

9. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ III. számú Idősek Klubja szakmai program módosítása a FORD TRANSIT beszerzés okán

– melléklet

Interpellációs válaszok

Polgármesteri tájékoztató

 

2015. július 29-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 29-i, rendkívüli ülése

Meghívó

Napirend:
1. Döntés a köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának önkormányzati működtetéséről.

 

2015. július 21-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 21-i, rendkívüli ülése

Meghívó

Napirend:

1. Javaslat „A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről” szóló módosított 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségének felülvizsgálata.
– melléklet

3. Csongrádi Gyógy-és Strandfürdő beruházásával kapcsolatos többletigények jóváhagyása

4. Mars Kft. telephelye mögötti önkormányzati út felújítása

5. A csongrádi 4576/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlancsere szerződés útján

6. Ipari Parki 2122/31 hrsz-ú ingatlan értékesítésének ügye

7. Javaslat a Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. végelszámolására.
– melléklet

8. A Csongrád, Szentháromság tér 16. IV/23. szám alatti közérdekű lakásba bérlőkijelölés

9. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása
– melléklet

10. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 2014. évi működéséről

11. Javaslat a 2015. évi közbeszerzési terv módosítására
– melléklet

12. Javaslat: Körös-toroki üdülőterület rendjéről szóló 30/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására

 

2015. június 23-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 23-i ülése

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:

Meghívó

Napirend:

1. A Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület által benyújtott sportmedence építési pályázathoz Csongrád Városi Önkormányzat, mint ingatlantulajdonos jelzálogjog előzetes bejegyzési engedélye.
– melléklet

2. Tulajdonosi hozzájárulás a Csongrád, Bokros u. 36. szám alatti önkormányzati ingatlanon ATM bankjegykiadó automata létesítéséhez.

 

2015. június 18-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 18-i ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Főnapirend:
1. Csongrád Város Ifjúsági Koncepció és Intézkedési Terv tárgyalásával kapcsolatos 168/2014. (XII.18.) önkormányzati határozat módosítása

2. Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről.

3. A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének megállapítása

Előterjesztések:

1. Javaslat: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

2. Javaslat: „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

3. Kezdeményezés a csongrádi pontonhíd üzemelési időszakának módosítására.

4. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.) 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása.

– mellékletek

5. Tájékoztató a 2015/2016-os nevelési év óvodai beíratásáról Csongrád városában

6. Csongrád város településrendezési terve módosításának tervezés megindítása.

7. Csongrád, Fő utca 11-17. szám alatti üzlethelyiség bérleti díja kikiáltási összegének csökkentése.

8. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása és önerő biztosítása- Művelődési Központ és Város Galéria.

9. A korábbi Dohánysori Óvoda épületének üzemeltetésbe adása az Alföld Néptáncegyüttes részére.

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat „Egészségügyi Díj” helyi kitüntető cím adományozására.

Z/2. Javaslat Csongrád Város Védőnői Szolgálata intézményvezetői álláshelyének betöltésére

 

2015. június 09-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 9-i ülése

Meghívó

Napirend:

1. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtása

 

2015. május 28-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 28-i ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Módosítva: 2015-05-28 11:00

(Módosult: 2. sz. előterjesztés)

Meghívó

Napirend:

1. Javaslat „A képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről.” szóló rendelet módosítására.

2. Hozzájárulás „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete általi megalkotásához.

3. Hozzájárulás „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról” szóló rendelet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete általi megalkotásához.

4. Javaslat a Belvárosi Műemlékházak működtetésére való átadására a Csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria részére és az intézmény alapító okiratának kiegészítésére.

5. A Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója.
– melléklet

– FEB jegyzőkönyv, könyvvizsgálói jelentés

6. A Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolója.
– melléklet

7. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2014.évi beszámolója.
– melléklet

8. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása
– mellékletek

9. A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 2014.évi beszámolója.
– melléklet

10. A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 2015.évi üzleti tervének jóváhagyása
– melléklet

11. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolója.
– melléklet

– FEB jegyzőkönyv

12. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása
– melléklet

– FEB jegyzőkönyv

-13. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2014. évi beszámolója.
– melléklet

– FEB jegyzőkönyv

– Könyvvizsgálói jelentés

14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre pályázat benyújtása és önerő biztosítása (Széchenyi úti bölcsőde felújítása).

– mellékletek

15. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésre pályázat benyújtása és önerő biztosítása (Sághy konyha)

– mellékletek

16. Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító okirata módosításának véleményezése.

17. Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szakmai programjainak és Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
– melléklet

18. A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014.évi beszámolója
– melléklet

19. A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft 2015.évi üzleti tervének jóváhagyása
– melléklet

20. A Piroskavárosi Nonprofit Kft. kérelme belvárosi bolt nyitására

 

2015. május 21-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 21-i ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Főnapirend:
1. Csongrád város közrendjének, köz-és közlekedés-biztonságának helyzete.

– melléklet

2. Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkájáról.

3. Beszámoló a 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról:

– mellékletek

4. Előterjesztések:

1. Javaslat „A helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról” szóló 20/2013. (XI. 21.)önkormányzati rendelet módosítására.
2. 2015. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat-módosítása
– mellékletek
3. Javaslat „A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 11/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására.
4. Javaslat a 2015-2019-es évekre vonatkozó Bűnmegelőzési Koncepció megalkotására.
– melléklet
5. Sportszervezetek és civil szervezetek támogatása, városi sporttámogatás felosztása.
6. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi beszámolója, ügyvezetőjének egyszeri díjazása
– mellékletek
7. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– mellékletek
8.  A CSOTERM Kft. 2014. évi beszámolója.
– mellékletek
– FEB jegyzőkönyv
9. A CSOTERM Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
10. Köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának önkormányzati működtetése.
11. A Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának kiegészítése.
12. A Városellátó Intézmény kérelme egyes fűnyírási feladatok vállalkozásba adásáról.
13. A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató megbízása. Zártra javasolva.
14. Javaslat a Településfejlesztési Koncepció Megalapozó vizsgálat és Integrált Településfejlesztési Stratégia jóváhagyására

Mellékletek:

– Csongrád Város Önkormányzata településfejlesztési koncepciója (TFK)

– Csongrád Város Önkormányzata integrált településfejlesztési stratégiája (ITS)

Zárt ülés:

Z/1. A Művelődési Központ és Városi Galéria intézményvezetői pályázatának elbírálása.
Z/2. Javaslat Testnevelési és Sport Díj adományozására.
Z/3. Javaslat Pedagógiai Díj adományozására.

Interpellációs válaszok

Polgármesteri tájékoztató

 

2015. május 13-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 13-i, rendkívüli ülése

Meghívó

 

2015. május 07-i Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. május 07-i, rendkívüli ülése

Meghívó

Napirend:
1. Javaslat ,,Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról” szóló 20/2002.(X.7.) ÖKt. számú rendelet módosítására.

2. Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetés támogatására.

 

2015. április 24-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 24-ei ülése

Meghívó

Napirend:

1. Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez többlet önerő biztosítása – kiúszó megvalósítása.
– melléklet
2. KEHOP-2.2.1-14 azonosítószámú felhívás kapcsán Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyása.
– melléklet
3. Gépjármű beszerzése tanyagondnoki szolgáltatás és idősek nappali ellátásának fejlesztésére.
– melléklet
4.  Az Alsó Tisza-menti Önkormányzati Társulás és Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött szociális alap- és szakellátás, gyermekjóléti szakellátás feladat- és hatásköre átruházására megkötött ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése.

– melléklet

5. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-ellátási megállapodás módosítása és mellékletének jóváhagyása.

6. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt 3. módosításának jóváhagyása.

7. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása.

8. Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ átadás-átvételi megállapodása jóváhagyása.

9.  A Csongrád, Fő u. 11-17. sz. alatti helyiség visszavétele a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeumtól.

10. Javaslat az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére.  Zárt ülés

 

2015. április 16-ai Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 16-ai ülése

letöltés egyben (tömörítve, .zip)

Frissítve: 2015. április 16. csütörtök, 13:59

Főnapirend:

1./ 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló határidejének módosítása

2./ Csongrád Város Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló gazdasági és munkaprogramja.

– melléklet

– kiegészítés

3./ Tájékoztató a gyermekjóléti – gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

4./ Csongrád Város Kulturális Közművelődési Koncepciójának és Intézkedési Tervének elfogadása 2015-2020. évekre.

5./ Előterjesztések:

1. Javaslat a Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága alapító okiratának módosítására.

2. Javaslat a Csongrád Járás településeinek Központi Orvosi Ügyeleti ellátásában dolgozó orvosok óradíjának emelésére.  

3. Csongrád Város Önkormányzata által működtetett kiüresedett gyermekorvosi körzet megszüntetése.

4. A hétvégi és ünnepnapi központi gyermekorvosi rendelés megvalósítására vonatkozó határidő módosítás.

5. Bírósági ülnökök választása.

– kiegészítés

6. Állami tulajdonban lévő útszakaszok átvétele.

7. Javaslat az 52/2015. (III. 19.) önkormányzati határozat – bűnmegelőzési koncepció – módosítására.

Interpellációs válaszok


8. A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. szervezeti átalakítása és a Közművelődési Intézmény átszervezés vonatkozásában egyes jogutódlási kérdések rendezése.

– melléklet

9. Fedett sportmedence TAO pályázathoz benyújtandó tanulmányterv támogatása és véleményezése

– mellékletek

10. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. pénzügyi vizsgálat kérése.

Polgármesteri tájékoztató

 

2015. április 09-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 9-ei, rendkívüli ülése

NAPIREND:

1. Pályázat: Rendkívüli szociális támogatás igénylésére.
2. Hozzájárulás a TÁMOP-6.2.4.B-14/2-2015-0009 jelű, „Struktúraváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatást támogató fejlesztés a csongrádi rendelőben” című pályázat benyújtásához.
3. Pályázat benyújtása a Szociális Ápoló Otthon infrastrukturális fejlesztésére.

 

2015. március 27-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 27-ei, rendkívüli ülése

NAPIREND:

1. A részönkormányzati testület nem képviselő tagjainak eskütétele.
2. Rendkívüli önkormányzati támogatásokra elkülönített 2015. évi keretösszeg terhére pályázat beadása.

 

2015. március 19-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 19-ei ülése

(letöltés egyben)

Utoljára módosítva: 2015. március 19. csütörtök, 12:04

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai:
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai:
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai:
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai:

Meghívó

Főnapirend:
1./ Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi beszámolója
2./ Csongrád Város Rendezési Tervének felülvizsgálata

3./ Előterjesztések:

1. „A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről” szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. Javaslat: „Az üzletek éjszakai nyitvatartási idejének szabályozásáról” szóló 23/2011. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a Bokros városrészi részönkormányzati testület tagjainak és elnökének megválasztására
4. Bűnmegelőzési koncepció megalkotása
5. A 2015. évi gépjármű- és kommunális adóból származó bevétel felhasználására vonatkozó feladatterv jóváhagyása.
6. Hétvégi és ünnepnapi gyermekügyeleti ellátás feltételeinek kidolgozására irányuló határidő módosítás
7. CSOTERM Kft törzstőkéjének felemelése, az alapító okiratának módosítása.
– mellékletek
8. Csongrád városi Gyógy-és Strandfürdő fejlesztéséhez többletönerő biztosítása – kiúszó megvalósítása (később kerül kiküldésre)
9. A Csongrád Körös-toroki üdülőterület üzemeltetési szerződésének módosítása. (Az előterjesztés melléklete később kerül kiküldésre)
10. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. hitelfelvétele (Zárt ülésre javasolva)

Pót előterjesztés:
11. Csongrád Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti feladat- és hatáskör, intézmény fenntartói jog átruházása
12. Vételi ajánlat a csongrádi 4576/2 hrsz-ú, Csongrád, Szegedi út 10. sz. alatti ingatlanra.
Zárt ülés:
Z/1. Méltányos közgyógyellátásra való jogosultság elutasítása miatti fellebbezés

Interpellációs válaszok

_________________________________________________________________________________________

Módosított előterjesztések:

6. Hétvégi és ünnepnapi gyermekügyeleti ellátás feltételeinek kidolgozására irányuló határidő módosítás (eredeti előterjesztés)

 

2015. március 05-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 05-ei ülése

Meghívó
Napirend

1. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ alapítása, és a Szociális Ellátások Intézménye alapító okirata módosítása.

– mellékletek

 

2015. február 26-ai Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 26-ai ülése

Meghívó
Napirend:

1. Bedő Tamás polgármester 2015. évi szabadság ütemtervének elfogadása.

2. 2014. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása

 

2015. február 19-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 19-ei ülése

Meghívó

1. Javaslat Bokros városrészi részönkormányzat létrehozására

Főnapirend:

1./ Csongrád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése.

– mellékletek

Előterjesztések:

2. Javaslat: „Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására.
– melléklet
3. Javaslat „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló 16/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

– melléklet
4. Javaslat „ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról” szóló  3/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. Javaslat: „A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
6. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ alapító okiratai és a Védőnői Szolgálat megszüntető okirata.
– mellékletek
7. Javaslat: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményvezetői  pályázatának kiírására.
8. Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye és a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának újbóli elfogadása.
-melléklet
9.  CSOTERM Kft. Alapító Okiratának módosítása.    
– mellékletek
10. Javaslat a Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága óvodai körzethatárainak módosítására.
11. Javaslat óvodai beíratások időpontjára a 2015/2016-os nevelési évet érintően.  
12. A Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága óvodai nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása.  

13. A Művelődési Központ és Városi Galéria alapító okiratának elfogadása.
– melléklet

14. Vételi kérelem a csongrádi 2122/31. hrsz-ú ingatlan 6149/8549-ed részére

Polgármesteri tájékoztató

Interpellációs válaszok

 

2015. február 05-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 05-ei ülése

Meghívó

 

ELŐTERJESZTÉS:

A Csongrádi Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása; a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

 

2015. január 29-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. január 29-ei ülése

 

ELŐTERJESZTÉSEK:

1. Csongrád Város Kulturális, Közművelődési Koncepció és Intézkedési Terv tárgyalásával kapcsolatos 53/2014.(V.22.) és a 137/2014.(X.30.)önkormányzati határozatok módosítása.
2. Javaslat: „Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására.
3. Javaslat járóbeteg, egyéb egészségügyi ellátások és a szakosított személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi feladatok jövőbeli működtetésére.
4. Döntés a Szociális Ellátások Intézményét érintő DAOP-4.1.3/A.- 2008-0032 azonosító  számú fejlesztés projektgazda feladatainak ellátásáról.
5. Az önkormányzat tagsági részvétele a Csongrádi Szülőkért Gondozó és Ápoló Szociális Szövetkezetben.
6. Javaslat a Csongrádi Járóbeteg Szakellátó Kft. FEB tagságára.
7. Javaslat a 67/2012./IV.26./ önkormányzati határozat visszavonására.
8. A Csongrád, Dob u. 4-8. szám alatti ingatlan átadása bérlet formájában a Csongrádi Közmű  Szolgáltató Kft. részére.
9.A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása.  
10. A Közmű Szolgáltató Kft. részére bérbe adott belvárosi vendégházak és az Erzsébet Szálló bérleti díjának megállapítása.
11.Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.   
– melléklet
12.Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága keretében működtetett Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde és Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása.
13.Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
14. Javaslat pályázati felhívás elfogadására a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére jogosult közszolgáltató kiválasztása érdekében.
15.Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása.
16. Csatlakozási szándék kinyilvánítása „A legszebb konyhakertek” elnevezésű országos  programhoz.
17. Javaslat sportegyesületek rendkívüli támogatására.
18. Csongrád-Felgyő közötti kerékpárút csongrádi szakaszának tulajdonba vétele.     
19. Csongrád város településrendezési terve módosításának kezdeményezése.
20. Intézményvezetői pályázatok elbírálása érdekében bizottságok létrehozása.
21. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0333 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a Támogatási Szerződés aláírásáról.
22. A Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület halgazdálkodási pályázatának támogatása.
23. Csongrád Város Önkormányzat képviselete az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért  Egyesületben
24. Javaslat települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozására

 

2015. január 20-ai rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. január 20-ai, rendkívüli ülése

Meghívó

NAPIREND:

1. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Donka F. Kft-vel.
– 1. sz. melléklet

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Rendezvénynaptár

április

2019 május

június
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
29
30
1
2
3
4
5
Rendezvények: május

1

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

2

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

3

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

4

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

5

Nincs rendezvény
6
7
8
9
10
11
12
Rendezvények: május

6

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

7

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

8

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

9

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

10

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

11

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

12

Nincs rendezvény
13
14
15
16
17
18
19
Rendezvények: május

13

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

14

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

15

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

16

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

17

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

18

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

19

Nincs rendezvény
20
21
22
23
24
25
26
Rendezvények: május

20

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

21

Nincs rendezvény
Rendezvények: május

22

Rendezvények: május

23

Rendezvények: május

24

Rendezvények: május

25

Rendezvények: május

26

27
28
29
30
31
1
2
Rendezvények: május

27

Rendezvények: május

28

Rendezvények: május

29

Rendezvények: május

30

Rendezvények: május

31

Online tanulás - ÚJ kurzus

Facebook

Önnek ajánljuk