Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 26-án (csütörtökön), 08:30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. 2023. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat módosítása

-melléklet (.xlsx)

2. Csongrád Városi Önkormányzat 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a 2024. évi belső ellenőrzési terve

-mellékletek (.zip)

3. Telekadó mértékének növelésére javaslat

4. Csongrád Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója és Intézkedési Tervének felülvizsgálata

-mellékletek (.zip)

5. Elvi döntés a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum szétválása ügyében

6. Beszámoló a Csongrádi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

7. A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

8. Javaslat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről sz. 10/2020.(II. 21.)önkormányzati rendelet módosítására 

9. Javaslat: 6640 Csongrád, Nagymező u. 4/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás közérdekű lakássá történő átminősítésére    

10. Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint beolvadó társaság vonatkozásában az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról, a beolvadással megvalósuló egyesüléséről, az ahhoz kapcsolódó végleges döntések meghozatala

-melléklet (.pdf)       

11. Bedő Tamás polgármester szabadság ütemtervének módosítása, tájékoztatás a 2023. évre megállapított szabadság igénybevételéről

12. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

13. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Szociális Díj adományozására 

 

Interpellációs válaszok