Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 26-án (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Csongrád alapító okiratának módosítása

2. A Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról sz.14/2015.(VI.19.)önkormányzati rendelet módosítására

4. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretében működtetett Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde és a Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

5. Beszámoló a Csongrádi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi tevékenységéről

-mellékletek (.zip)

6. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ illetékességi területén a 2023/2024. tanévre a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak frissített tervezetének véleményezése.

7. A Csongrádi Óvodák Igazgatósága óvodái nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

8. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

9. Javaslat:A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

10. A zöldterületek és a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól szóló 56/2016.(XII. 23.)önkormányzati rendelet módosítása  

11. A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozásáról szóló 21/2016.(IV.29.)önkormányzati rendelet módosítása 

12. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 31/2018. (XII. 21. )önkormányzati rendelet módosítása

13. Javaslat az egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló 55/2016.(XII.23.)önkormányzati rendelet módosítására

14. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása 

15. Az önkormányzat tulajdonát képező Csongrád, Orgona u. 22. 4/25. sz. alatti lakás értékesítésre történő kijelölése

16. Javaslat: 6640 Csongrád, Orgona u. 2. 4/14. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás költségelvű lakássá történő átminősítése

17. Javaslat: 6640 Csongrád, Hársfa u. 59. 3/8. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás közérdekű lakássá történő átminősítése

18. Az önkormányzat tulajdonát képező Csongrád, Hosszú utcai ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

19. A csongrádi 661/4 hrsz-ú, Dózsa György téri beépítetlen terület üzemeltetésbe adása a Városellátó részére, parkoló üzemeltetése céljára

-melléklet (.pdf)

20. A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság nem képviselő tagjának felmentése, új tag megválasztása

21.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.