Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 23-án (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2019-2024. évekre szóló gazdasági és munkaprogram végrehajtásáról; az önkormányzat 5 éves tevékenységéről

-mellékletek (.zip)

2. Beszámoló a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

-mellékletek (.zip)

3. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) véleményezése 

-mellékletek (.zip)

4. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2023. évi beszámolója 

5.  A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása

6. A Csoterm Kft. 2023. évi beszámolója

7. A Csoterm Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása

8. A Csongrád Televízió Kft. 2023. évi beszámoló jóváhagyása

9. A Csongrád Televízió Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása

10. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi beszámolója

11. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása

12. A Csongrádi Vendégváró Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2023. évi beszámolója 

13. A Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi START Szociális Szövetkezet 2023. évi beszámolója 

14. A Csongrádi Óvodák Igazgatósága alapító okiratának módosítása

-melléklet (.docx)

15. Tájékoztató a 2024/2025-ös nevelési év óvodai beíratásáról Csongrád városában

16. Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítása 1 részterületen (a 0496/103 hrsz-ú ingatlan esetében) – egyszerűsített eljárásban történő partnerségi egyeztetés/véleményezési szakasz lezárása

17. Csongrád Város Településrendezési eszközeinek több részterületen történő általános  módosítási eljáráshoz szükséges környezeti vizsgálatról

18. Tájékoztató a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésbe választott csongrádi képviselők munkájáról

19. A Csongrád, Orgona u. 2. 4/14. szám alatti lakás értékesítésének visszavonása  

20. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására eseti bizottság létrehozása

21. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása

Z/2. Egyedi térítési díj megállapítása 

Z/3. Javaslat Egészségügyi Díj adományozására 

Z/4. Beruházási hitelfelvétel – banki ajánlatok elbírálása és hitelcélok bemutatása

 

Interpellációs válaszok