Válassza az Oldal lehetőséget

Testületi anyagok archívum 2013

Testületi anyagok archívum 2013

2013. december 19.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Tyukász Hűtő és Klímatechnika Kft. vételi kérelme az Ipari Parkban található csongrádi 2122/31 hrsz-ú ingatlan 6149/8549-ed tulajdoni hányadára.

Főnapirend:
1./ Beszámoló a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum munkájáról.
2. A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása.

3. Előterjesztések:
1.  Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megbízása. zártra javasolva
2.  CSOTERM Kft. ügyvezetőjének megbízása. zártra javasolva
3.  Körös-toroki üdülőterület üzemeltetési szerződése. zártra javasolva
4.  Javaslat „A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
5.  2013. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
6.  Javaslat a Csongrádi Információs Központ Csemegei Károly Könyvtár és Tari László Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
7.  Csongrád Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve.
8.  Tisza Volán Zrt. által, helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó Pénzügyi Megállapodás.
9.  A mezőőri őrszolgálat ellátásra kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
10. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére vonatkozó települési szilárdhulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási szerződés felmondása.
11. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, Csongrád Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében.
12. Javaslat a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló rendelet megalkotására.
– melléklet
13. Felhatalmazás megadása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint Csongrád település szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.
14. Csongrád Város Önkormányzata 2013. évi folyószámlahitel részbeni átalakítása.
15. Csongrád Város Önkormányzata 2014. évi folyószámla és munkabérhitel szerződés.
16. A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
– melléklet
17. Önkormányzati tag delegálása a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményi tanácsába.
18. Közfoglalkoztatás szociális szövetkezeti formában (határidő hosszabbítás).
19. Csongrád, Fő u. 20. szám alatti 75 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti díjának megállapítása.
20. FBH-NP Közszolgáltató Kft. Társasági Szerződés módosítása.

 

2013. december 6. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása.
2. A Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének módosítása.

 

2013. november 21.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1./ Tájékoztató a Gyermekvédelmi koncepcióban vállalt kötelezettségek megvalósulásáról.

2./ Előterjesztések.
1.  Tulajdonosi felhatalmazás a csongrádi Gyógy-és Strandfürdő fejlesztés közbeszerzési eljárásainak lefolytatására.
– melléklet
2.  Javaslat “A helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
3.  Javaslat “A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
4.  Javaslat “A PRO URBE – Csongrád kitüntetésről és adományozásáról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
5.  Javaslat a 2014-2020 uniós tervidőszak TOP-ból finanszírozandó Csongrád kistérségi programcsomagjaira.
6.  Hulladékszállítási közszolgáltatási és vagyonkezelői szerződés felmondása, vagyonkezelő kijelölése /Később kerül kiküldésre/
7.  Vagyonkezelési szerződés megkötése a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményével.
– melléklet
8.  A Csongrád Körös-toroki üdülőterület üzemeltetésére benyújtott pályázatok elbírálása.
9.  Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzési pályázatának támogatása.
10. Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. támogatási kérelme.
11. Kókai Kft. vételi kérelme az Ipari Parkban lévő 2122/32 hrsz-ú ingatlan 6034/19557-ed tulajdoni hányada szerinti földterület megvásárlására. (Zárt ülésre javasolva)
12. Gépjármű beszerzése tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére.
– melléklet

Interpellációs válaszok

 

2013. november 8. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. Tájékoztató a 2013. évi gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről.
– melléklet

 

2013. október 31.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1./ A közfoglalkoztatás 2013. évi tapasztalatai.
– melléklet
2./ Beszámoló Vincze László országgyűlési képviselő tevékenységéről.

3./ Előterjesztések:
1. 2013. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2. A Tisza Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása és a 2014. évi önkormányzati támogatási összeg jóváhagyása.
– melléklet
3. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött vagyonkezelői szerződés módosítása.
– melléklet
4. Vagyonkezelési és hasznosítási szerződés 2. sz. módosítása.
5. A Csongrád, Körös-toroki üdülőterület további üzemeltetése.
6. D.H. Intertrade Kft. telephely létesítés ügye.
7. Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület ingyenes irodahelység használatának megszüntetése a Csongrád, Kossuth tér 7. szám alatt.
8. Csongrádi 0298 hrsz-ú „rakodó dűlő” területének bővítése ingatlancsere szerződéssel.

Interpellációs válaszok

 

2013. szeptember 26.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat „Csongrád város Díszpolgára” cím adományozására.
Z/2. Javaslat a „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására.
Z/3. Javaslat „Közszolgálati Díj” kitüntetésre.
Z/4. Javaslat „Közművelődési Díj” kitüntetésre.
Z/5. Javaslat „Testnevelési és Sport Díj” kitüntetésre.
Z/6. Javaslat Egészségügyi és Szociális Díj adományozására.
Z/7. Javaslat a 2013. évi Környezetvédelmi díj odaítélésére.

Főnapirend:
1./ Tájékoztató a Csongrádi Hegyközség munkájáról.

2./ Előterjesztések:
1. Megállapodás iskolaorvosi feladatellátásra Dr. Lantos Pál házi gyermekorvossal, egyben a működési engedély változása miatt a jelenlegi rendelési idő módosításának tudomásulvétele.  
2. Hozzájárulás Dr. Antal Imre fogszakorvos által ellátott I. sz. fogorvosi körzet (DENT-ANTAL Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.) rendelési idejének működési engedélyben meghatározottak szerinti módosításához.
3. Tájékoztatás Csongrád Város Önkormányzata és a Szociális Ellátások Intézménye részvételével megvalósuló „Segítő Kezek” programról.
4. Javaslat a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum Alapító Okiratának módosítására.
5. A megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának 2013. évi igényléséhez pályázat beadása.
6. Tájékoztatás az önkormányzati bérlakások helyzetéről.
7. A B & T AGROSTART Bt. vételi kérelme a Csongrád, Fő u. 64. szám alatti ingatlan 605 m2 terület részére.
8. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.
9. Javaslat: Csongrád Város Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására.

Interpellációs válaszok

 

2013. augusztus 29.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1./ Beszámoló a 2013. I. félévi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– mellékletek

2./ Előterjesztések:
1.  Önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetésének átadása a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. részére.
2. A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
3. Javaslat a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. munkavállalóinak többes foglalkoztatásba történő tovább foglalkoztatásának elfogadására.

4.  A Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága közalkalmazotti engedélyezett  létszámának növelése.        

5.  BM EU Önerő Alap pályázat benyújtása a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0017 jelű „Csongrád város belvíz elvezető rendszerének fejlesztése” című pályázatának önerő támogatására

6. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csongrádi Csoportjával kötendő együttműködési megállapodás.   
                
7. Megállapodás a csongrádi Mozi bérlőjével.

8. Döntés a Csongrád, Fő u. 2-4. sz. alatti – gyógyszertár – ingatlanról.
9. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Csongrád 4932/3 hrsz. alatti, a Csongrádi Kajak-kenu Klub használatában lévő tanmedence és szociális épület fejlesztéséhez.
10.Csongrád, Gyulai P. u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése.
11. Csongrádi 659/2/A/14 hrsz-ú Csongrád, Fő u. 7. szám alatti üzlethelyiségen fennálló visszavásárlási jog törlése iránti kérelem.

12. Javaslat helyi értékek megyei, illetve országos értéktárba történő felvételére.

13. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására előkészítő csoport létrehozása.    

14.  Javaslat a 220/2010. /X.15./önkormányzati határozat módosítása.

Interpellációs válaszok

 

2013. július 19. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. Javaslat: „A kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására.
2. Javaslat a távhő 2014. évi fogyasztói árának megállapítására.
3. A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 2013.évi üzleti terv elfogadásának határidő módosítása.

 

2013. július 3. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. Hozzájárulás az ÁROP–1.A.5-2013. „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára.” című pályázat benyújtásához.

 

2013. június 27.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Csongrád, 022/3 és 024/41 hrsz. alatti kisréti major iránti vételi kérelem.

Főnapirend:
1./ Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről.
2./ A Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének megállapítása.

3./ Előterjesztések:
1.  2013. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2.  Javaslat: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
3.  Javaslat a Csongrád és Térsége Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon intézményvezető személyére.
4.  A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. átalakítása.
– melléklet
5.  Városellátó Intézmény alapító okiratának módosítása.
– melléklet
6.  Javaslat a Csongrádi Városkép Kulturális Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit   Kft. Alapító okiratának módosítására.
– melléklet
7.  Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. Társasági Szerződés módosítása.
8.  Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 2. sz. módosítása.
– melléklet
9.  A Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás, társulási megállapodás felülvizsgálata.
10. Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.
– melléklet
11. Csongrád, Fő u. 30. szám alatti üzlethelyiség ideiglenes jellegű közérdekű hasznosítása kiállítóhely céljából.

Interpellációs válaszok

2013. június 14. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. Csongrád város Önkormányzata folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés megújítása.
2. Helyi jelentőségű LEADER fejlesztések megvalósítása, pályázatának benyújtása és önerő biztosítása.
3. Tulajdonosi hozzájárulás a Csongrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő csongrádi 296 helyrajzi számú területen kilátó építéséhez.

 2013. május 30.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés:
Z/1. Javaslat a Piroskavárosi Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyének betöltésére.

Főnapirend:
1./ Beszámoló a Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról.
2./ Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs   2012-ben végzett tevékenységéről.
3./ Tájékoztató a Csongrád- és Térsége Polgárőr Egyesület tevékenységéről.

4./ Előterjesztések:
1.  2013. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
2.  Állásfoglalás a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/4083/2013. számú törvényességi felhívásával kapcsolatban.
3.  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetése.
4.  Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
– melléklet
5.  Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről.
6.  A Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 2012. évi beszámolója.
– melléklet
7.  A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
8.  A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolója.
– melléklet
9.  A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
10. Önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeletetésének átadása a Csongrádi Közmű Kft.  részére. /később kerül kiküldésre/
11. A Csoterm Kft. 2012. évi beszámolója.
– melléklet
12. A Csoterm Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
13. A CSOTERM Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása.
14. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolója.
– melléklet
15. A Dr. Szarka Ö. Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet 
16. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2012. évi beszámolója.
– melléklet
17. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
18. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója.
– melléklet
19. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása.
– melléklet
20. Piroskavárosi Idősek Otthona alapító okiratának módosítása.
21. Szociális Ellátások Intézménye alapító okiratának módosítása.
22. A Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója.
– melléklet
23. A Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.   2013. évi üzleti terve.
– melléklet
24. A Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolója.
– melléklet
– pótanyag
25. Sportszervezetek és civil szervezetek támogatása, városi sporttámogatás felosztása.
26. Beruházások, beruházásra adott előlegek állományának kivezetése.
– melléklet
27. Csongrád, Kossuth tér 5. sz. alatti ingatlan szociális bérlakássá való minősítése.
28. A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében.
29. Tulajdonosi nyilatkozat a Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Kft. Bankhitelszerződéséhez.
– melléklet

Interpellációs válaszok

 

2013. május 23. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. -vel kötendő bérleti – üzemeltetési szerződés elfogadása
– melléklet
2. Javaslat a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. átalakítására
3. A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása

 

2013. április 25.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Zárt ülés
Z/1. A Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyi változása.
Z/2. Javaslat Pedagógiai Díj adományozására.

Főnapirend:
1. Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról.
– melléklet
2. Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

3./ Előterjesztések:
1. Csongrád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója.
– melléklet
2. Csongrád Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési jelentése.
3. Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgálati Társulás társulási megállapodás módosítása,valamint a társulásból történő kilépés kezdeményezése.
4. A Többcélú Kistérségi Társulás átalakításával kapcsolatos döntések.
Javaslat a Piroskavárosi Idősek Otthona és a Szociális Ellátások Intézménye további működtetésére, valamint alapító okiratának elfogadására.

5. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása.
6. Védőoltás a Humán Papilloma Virus fertőzés kivédésére.
7. Tájékoztató a 2013/2014-es nevelési év óvodai beíratásáról Csongrád városában.
8. A Városi Sporttelep régi öltőző épület emeleti szintjének használatba adása a Kis- Tisza Vizi-sport Közhasznú Egyesület részére.
9. Csongrád, Csemegi K. u. 7. sz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítése.
10.Szentes-Csongrád Rotary Club felajánlása térplasztika elhelyezésére.
11. Galli János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Támogatásáért Alapítvány székhelyhasználat iránti kérelem.
12. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. telephelyhasználata a Csongrád, Kossuth tér 9. szám alatt.

Interpellációs válaszok

 

2013. március 21.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató
Tájékoztató a 2013. évi Körös-toroki Napok rendezvényről

Főnapirend:
1./ A Sportkoncepció aktualizálása.

2./ Előterjesztések:
1. Javaslat a „Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásáról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
2. 2012. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása.
– melléklet
3. A 2013. évi gépjármű- és kommunális adóból származó bevétel felhasználására vonatkozó feladatterv jóváhagyása.
4. Szociális Ellátások Intézménye működtetésének hatékonyság növelése érdekében tett intézkedési terv benyújtás, valamint a Piroskavárosi Idősek Otthona további működtetése.
– melléklet
5. Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítása.
6. KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyalása, elfogadása.
7. Állami tulajdonban lévő belvárosi Halászházak ingyenes tulajdonba kérése.
8. Belvárosi vendégházak, önkormányzati ingatlanok üzemeltetésének átadása bérlet formájában a Közmű Szolgáltató Kft. részére.

Interpellációs válaszok

 

2013. március 18.

Meghívó

Előterjesztések:
1.  A Csongrádi – Tiszapart SE tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérelme a Csongrád, 4932/3 hrsz-ú Sport u. 2. számú ingatlan (régi öltözőépület) felújítására és bérleti szerződés megkötése az öltözőépületre vonatkozóan.
– melléklet

 

2013. február 21.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1./ Csongrád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése.
– melléklet

2./ Előterjesztések:
1.  Javaslat „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  valamint a fizetendő térítési díjakról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
2.  Javaslat: „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
3.  Javaslat: „A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
4.  Javaslat: „Csongrád Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog    gyakorlásának szabályairól” szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.
5.  „Az általános iskolai beíratásnál figyelembe vehető sajátos helyzet megállapításáról” szóló 9/2009. /II. 9./ Ökt. rendelet hatályon kívül helyezése.
6.  Csongrád Város Önkormányzata adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalása.
7.  Javaslat a Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága óvodai körzethatárainak pontosítására.
8.  AGRO-DARA Kft. vételi kérelme az Ipari Parkban lévő 2122/32 hrsz-ú ingatlanon álló javítóműhely és a hozzá tartozó földterület vételére.
9.  A HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében beadott nyertes pályázat eredeti műszaki tartalmának megfelelő költségvetés módosítása.
10. Csatlakozási szándék kinyilvánítása „A legszebb konyhakertek” megnevezésű országos programhoz.
11. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Gyergyószentmiklós városával.
12. A 2013. évi Körös-toroki Napok megrendezése.
– melléklet

Interpellációs válaszok

 

2013. február 14. rendkívüli

Meghívó

Napirendek:
1./ Javaslat a járóbeteg szakellátási feladatok további működtetésére.

 

2013. január 24.

Meghívó

Polgármesteri tájékoztató

Főnapirend:
1./ Tájékoztató a Védőnői Szolgálat tevékenységéről.

2./ Előterjesztések:
1.  Javaslat az önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatának megalkotására.
– melléklet
2.  „A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” szóló, többször módosított 6/1997 /II. 10./ Ökt. rendelet jogszabályi változásoknak megfelelő felülvizsgálata.
– melléklet
3.  „A társadalmi és sportszervezetek, valamint alapítványok támogatásáról” szóló többször módosított 8/2009. (II. 2.) ÖKt. rendelet hatályon kívül helyezése.
4.  Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv.
5.  A képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének módosítása.
6.  A polgármesteri hivatal 2012. évi kiemelt céljai teljesítésének értékelése, a hivatal 2013. évi kiemelt céljai meghatározása.
7.  Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása.
8.  Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása.
9.  Csongrádi Közmű Kft. alapító okiratának módosítása.
10. Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. kölcsönszerződése.
11. Opciós szerződés Alföldvíz Zrt.-vel részvények visszavásárlására.
12. Javaslat a Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága óvodai körzethatárainak módosítására.
13. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
14. Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága keretében működtetett Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde és Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása.
15. Szociális Ellátások Intézménye működtetésének hatékonyság növelése érdekében tett intézkedési terv benyújtásának határidő módosítása.
16. Csongrád, Justh Gyula utca 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése.
17. D.H. Intertrade Kft. vételi kérelme a csongrádi 2122/38 hrsz-ú ingatlan 3705 m2 terület részére, telephely létesítésé céljára.

Interpellációs válaszok

 

2013. január 17. rendkívüli

Meghívó

Előterjesztések:
1. Tulajdonosi felhatalmazás a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0070 jelű pályázat támogatási szerződésének aláírására.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk