Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 28-án (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szegedi Vízirendészeti Rendőrörs 2021-ben végzett tevékenységéről.

-melléklet (.docx)

2. Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

3. 2022. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat módosítása

-mellékletek (.zip)

4. Javaslat önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok városüzemeltetést érintő szervezeti átalakítására.

5. Civil szervezetek 2022. évi támogatása

-melléklet (.xlsx)

6. Sportszervezetek 2022. évi támogatása

-melléklet (.xlsx)

7. Műfüves pályafelújítási pályázat  

8. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP)  véleményezése. 

-mellékletek (.zip)

9. A Green-on Centrál Europe Kft. kérelme Csongrádon napelem parkok létesítésére alkalmas területek tekintetében 

-melléklet (.pdf)

10. Javaslat a 6640 Csongrád, Iskola u.2. IV/31. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás költségelvű lakássá történő átminősítésére

11. Javaslat a 6640 Csongrád, Tulipán u. 17. IV/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás költségelvű lakássá történő átminősítésére

12. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

13. Javaslat a helyi tanulmányi ösztöndíjrendszerről szóló 36/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Zárt ülés:

Z/1. Csongrádi Óvodák Igazgatósága intézményvezetőjének kinevezése

Z/2. Az Egészségügyi-és Szociális Bizottság elnökének megválasztása

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.