A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023. szeptember 25-én (hétfőn),14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. A Volánbusz Zrt. beszámolójának elfogadása, a 2022. évi autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

-melléklet (.pdf)

2. Javaslat Csongrád Város háziorvosai és házi gyermekorvosai feladat – ellátási szerződéseinek módosítására, az egységes orvosi ügyelet bevezetéséhez igazodva

3. Javaslat a Bokrosi háziorvosi rendelő működtetéséhez szükséges tárgyi minimum feltételeket biztosító eszközök megvásárlására.

4. Javaslat a 135/2023. VIII.3.) önkormányzati határozat módosítására (Dr. Makra Imre fogorvos kérelme).

5. Csongrád Város Településrendezési eszközeinek a 451. sz. főút tervezett megerősítése és új kerékpárút szakaszok megvalósításához szükséges módosítási eljáráshoz szükséges környezeti vizsgálatról

6. A Pure Music Kft. kérelme üzemeltetési szerződés meghosszabbítására a Körös-toroki vállalkozó udvar és a KTN szervezés tekintetében

7. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

8. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről

9. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására

10. Csongrád-Bokros, Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. telephelye melletti, 0505/125 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő kamionparkoló – Terület előkészítése, durva tereprendezési munkák

11. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Zárt ülés:

Z/1. Döntés a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 34,55 %-os üzletrészének megvásárlására tett ajánlatról    

Egyebek:

  • Vételi kérelem a Csongrád, Fő u. 64. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra (Zárt ülés)
  • Első lakáshoz jutók támogatása (zárt ülés)