Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 31-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2023. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról

-melékletek (.zip)

2. Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja

-meléklet (.docx)

3. Központi orvosi ügyelet átszervezése, haszonkölcsön szerződés megkötése az Országos Mentőszolgálattal a feladat ellátáshoz szükséges minimum tárgyi feltételek biztosítására.

4. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása. 

5. Hozzájárulás a 2. sz. fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének véglegesítéséhez

6. Létszámleépítés a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, kormányzati funkció, 102025 időskorúak átmeneti ellátása szakfeladaton, szociális munkatárs munkakör álláshelyen.

7. A Közmű Kft. beruházási hitelének végtörlesztése

-meléklet (.pdf)

8. Csongrád Víz-és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 34,55 %-os üzletrészének értékesítése 

9. A Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása

10. Tájékoztatás és elvi döntés a hulladékgazdálkodással érintett gazdasági társaságok jövőbeni működési formáiról

-meléklet (.pdf)

11. Javaslat Csongrád 0505/125 hrsz. ingatlant érintő termálvezeték kiváltásának kivitelezési munkái

12. Javaslat: 6640 Csongrád, Hoch J. u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan szociális bérlakás állományból történő kivonására és értékesítésére

13. Borbás Imre műbútorasztalos-képzőművész hagyaték bútorainak megvásárlása

14. Energiahatékonysági intézkedések – Lakossági Led csereprogram

15. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára Cím adományozására 

Z/2. Javaslat Pro Urbe-Csongrád Díj adományozására 

Z/3. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására 

Z/4. Csongrád Város tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam javára történő átruházásáról

 

Interpellációs válaszok