Az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság 2022. szeptember 27-én (kedden), 15.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri tárgyaló (120-as szoba) 

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Megtakarítási intézkedések és beruházások az önkormányzati intézmények energia felhasználásának csökkentése érdekében

-melléklet (.pdf)

2-2. 2022. évi fejlesztési hitelfelvételi célok módosítása

3-3. Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

4-4. Csongrád Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója és Intézkedési Terve felülvizsgálata.

-melléklet (.pdf)

5-5. Javaslat a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálására létrehozott eseti bizottság tagjaira

6-6A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum intézményi szétválasztásának megvizsgálása

7-8. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.

8-9. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására

9-12. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

10. Egyebek

 

Zárt: 

Z/2. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására

Z/3. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására 

Z/4. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására