Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. szeptember 27-én (kedden), 16:30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyalója

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Megtakarítási intézkedések és beruházások az önkormányzati intézmények energia felhasználásának csökkentése érdekében

-melléklet (.pdf)

2-2. 2022. évi fejlesztési hitelfelvételi célok módosítása

3-3. Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

4-8. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.

5-9. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására

6-12. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

7-14. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által fenntartott Új Esély Központ Csongrád (6640 Csongrád, Raisió u. 2.) szenvedélybetegek nappali ellátásának férőhely bővítésére

-melléklet (.docx)

8-15. I. számú fogorvosi körzet praxisjogáról való lemondás Csongrád Városi Önkormányzat részére.  Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Rahbari Ali (Medenta Kft. 6640. Csongrád Halpiac u 7. ,) közötti, I sz. fogorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése

9-16. II. számú fogorvosi körzet praxisjogáról való lemondás Csongrád Városi Önkormányzat részére  Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Poczné Dr. Varga Dorina (Medicina Dental BT. 6726. Szeged Kőrösmező u 36.) közötti, II. sz. fogorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése

10. Egyebek

 

Zárt: 

Z/1. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjének kinevezési ügye

Z/2. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására

Z/3. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására 

Z/4. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására