A Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság 2021. augusztus 23-án (hétfőn),14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató a 2021. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról

-mellékletek (.zip)

2. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Idősügyi koncepciójának megalkotására

-melléklet (.docx)

3. Tájékoztatás a Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület által megvalósítható TAO program kapcsán 

4. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására.

5. Javaslat a Csongrádi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítására.

6. Javaslat Csongrád város védőnői körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítására

7. Hozzájárulás, a Medicina Dentál Bt. feladat-ellátási szerződésének módosításához, adatváltozás miatt.

8. Javaslat az I. sz. fogászati körzet feladat – ellátási szerződésének módosítására

9. Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről

-mellékletek (.zip)

10. Beszámoló a csongrádi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

-melléklet (.docx)

11. Csongrád Tv Kft. alapító okirat módosítása

12. A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

13. „Csongrád Öregszőlők útjának felújítása” tárgyú, a Közbeszerzési törvény 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének és nyertesének megállapítására vonatkozó döntés.

14. A KÖTIVIZIG kérelme a csongrádi 0726/26 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására

15. A Csongrád, Hársfa utca 65. 1. em. 6. szám alatti önkormányzati garzonlakás közérdekű lakássá minősítése és bérlőkijelölése

16. A 6640 Csongrád, Zöldkert u. 2. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan közérdekű célra történő bérbeadása

17. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására eseti bizottság létrehozása

18. Csongrád város vízi közműveinek 2022-2036. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása

-melléklet (.pdf)

19. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Egyebek: