Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 24-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

2. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2022. évi költségvetésének véleményezése

-mellékletek (.zip)

3. Javaslat önkormányzati intézményeket, gazdasági társaságokat érintő szervezeti átalakítására

4. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotására

5. Beszámoló a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Csongrád (6640 Csongrád, Raisio u. 2.) 2021. évi működéséről.

-melléklet (.pdf)

6. Javaslat óvodai beíratások időpontjára a 2022/2023-as nevelési évet érintően

7. A Művelődési Központ és Városi Galéria 2021. évről szóló szakmai beszámolója, valamint 2022. évi munkaterve

-mellékletek (.zip)

8. A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 2021. évről szóló szakmai beszámolója, valamint 2022. évi munkaterve

-melléklet (.pdf)

9. Beszámoló a csongrádi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

-melléklet (.pdf)

10. A helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló rendelet módosítása

11. Csongrádi Alkotóház alapító okiratának módosítása 

12. Javaslat a Bartók-rét (Ibolyás) – Keselyes-dűlő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló rendelet megalkotására

-mellékletek (.zip)

13. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

14. A Szent Imre herceg cserkészcsapat kérelme önkormányzati ingatlanok ingyenes használatba adása

15. Csongrád Város Településszerkezeti Tervének és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. (VIII. 29.) Ökt. rendelet egy részterületen (hrsz. 5878, volt Szeviép telephely) egyszerűsített eljárásban történő módosítása során a véleményezési szakasz lezárása

-melléklet (.pdf)

16. Bedő Tamás polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének elfogadása

17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

18. Kiegészített Csongrád Város Településfejlesztési Koncepciója

-mellékletek (.zip)

 

Zárt ülés:

Z/1. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása.

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.