Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 27-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Csongrád város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 – mellékletek (.zip)

2. Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szegedi Vízirendészeti Rendőrörs 2022-ben végzett tevékenységéről

 – melléklet (.pdf)

3. Beszámoló a Csongrád Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül működő Szociális Ápoló Otthon, Gondviselés Háza Csongrád, Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde és a Széchenyi úti „Kuckó-Mackó” Bölcsőde 2022. évi működéséről.

 – melléklet (.pdf)

4. Beszámoló a Csongrád Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül működő Piroskavárosi Idősek Otthona és a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2022. évi működéséről.

 – mellékletek (.zip)

5. Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér J. tér. 2.) fenntartásában lévő Esély Szociális Alapellátási Központ 2022. évi működéséről

 – melléklet (.pdf)

6. Az Esély Szociális Alapellátási Központ Alapító Okirata módosításának véleményezése

7. Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

8. 2023. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat módosítása 

 – mellékletek (.zip)

9. A 21/2023. (II.23.)önkormányzati határozat 9. pontja határidejének módosítás kérése 

10. Civil szervezetek 2023. évi támogatása 

 – melléklet (.pdf)

11. Sportszervezetek 2023. évi támogatása

12. Döntés kistérségi szélessávú internet hálózat (optikai hálózat) értékesítése/és vagy hosszú távú bérleti hasznosítására kiírt nyilvános pályázati eljárásról, új pályázati eljárás indításáról

13. Bírósági ülnökök választása 

14. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. Csongrád város közvilágítási hálózat fejlesztése

16. Körös-torok 73-74. üzemeltetésének átadása Homokföveny részére

 

Interpellációs válaszok

Polgármesteri tájékoztató

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.