A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022. szeptember 26-án (hétfőn),14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Megtakarítási intézkedések és beruházások az önkormányzati intézmények energia felhasználásának csökkentése érdekében

-melléklet (.pdf)

2. 2022. évi fejlesztési hitelfelvételi célok módosítása

3. Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

4. Csongrád Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója és Intézkedési Terve felülvizsgálata.

-melléklet (.pdf)

5. Javaslat a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálására létrehozott eseti bizottság tagjaira

6A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum intézményi szétválasztásának megvizsgálása

7. A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

8. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.

9. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására

10. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetői pályázatának kiírása

11. Csongrád város vízi közműveinek 2023-2037. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása

-mellékletek (.zip)

12. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által fenntartott Új Esély Központ Csongrád (6640 Csongrád, Raisió u. 2.) szenvedélybetegek nappali ellátásának férőhely bővítésére

-melléklet (.docx)

15. I. számú fogorvosi körzet praxisjogáról való lemondás Csongrád Városi Önkormányzat részére.  Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Rahbari Ali (Medenta Kft. 6640. Csongrád Halpiac u 7. ,) közötti, I sz. fogorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése

16. II. számú fogorvosi körzet praxisjogáról való lemondás Csongrád Városi Önkormányzat részére  Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Poczné Dr. Varga Dorina (Medicina Dental BT. 6726. Szeged Kőrösmező u 36.) közötti, II. sz. fogorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése

17. Egyebek:

 

Zárt: 

Z/1. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjének kinevezési ügye

Z/2. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására

Z/3. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására 

Z/4. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására