Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 24-én (szerdán), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

 

1. Beszámoló Csongrád város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

-melléklet (.pdf)

2. Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szegedi Vízirendészeti Rendőrörs 2019. évben végzett tevékenységéről

-melléklet (.pdf)

3. A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi beszámoló jelentése

4. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ tájékoztatása a fenntartásában lévő intézményeiről

-mellékletek (.zip)

5. Csongrád Városi Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló gazdasági programja és fejlesztési terve

-melléklet (.doc)

6. Beszámoló a 2019. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

-mellékletek (.zip)

7. 2020. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat módosítása

-mellékletek (.zip)

8. A Csongrád Televízió Kft. 2019. évi beszámoló jóváhagyása

-melléklet (.pdf)

9. A Csongrád Televízió Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása

-melléklet (.pdf)

10. A Csoterm Kft. 2019. évi beszámolója

-mellékletek (.zip)

11. A Csoterm Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása

-melléklet (.pdf)

12. Tájékoztatás a kulturális intézményeket érintő változásról                  

13. Művelődési Központ intézményvezetői megbízatás meghosszabbítása

14. Tájékoztató az alapítványok tevékenységéről 

  -melléklet (.pdf)              

15. Civil szervezetek 2020. évi támogatása

16. A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkaterve              

17.  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

-mellékletek (.zip)

18. Csongrád város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyában című pályázat elbírálása.

 

Zárt ülés:

Z/1. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató megbízása

Z/2. Javaslat Pedagógiai Díj adományozására

Z/3. Javaslat Testnevelési és Sport Díj adományozására

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.