Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 24-én (csütörtökön), 14:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működő Gondviselés Háza Aranysziget Időskorúak Otthona Csongrád és a Gondviselés Háza – Fogyatékkal Élők Kisréti Otthona I-II. Csongrád 2021. évi munkájáról

2. Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Szakképzés Centrum Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működéséről

-melléklet (.docx)

3. Tájékoztató az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról

-melléklet (.pdf)

4. Tájékoztató a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csongrádi Tagintézményének munkájáról

-melléklet (.pdf)

5. Tájékoztató a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról

-melléklet (.pdf)

6. Tájékoztató a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium munkájáról

-melléklet (.pdf)

7. A Csongrádi Alkotóház nevének módosítása

8. Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve

-melléklet (.pdf)

9. Új helyi adórendelet megalkotására javaslat

10. Javaslat a Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló 6/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására – díjtétel emelés 

11. A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

12. Elvi döntés zöldterületi parkolás kérdésében

13. Közvilágítás működtetésével kapcsolatos költségek csökkentése 

14. Az önkormányzati tulajdonú garázsok és üzlethelyiségek bérleti díjának módosítása

15. A Csongrád, Orgona u. 14. II/6.sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése

16. Javaslat a 2023.évi villamos energia beszerzésre a kiemelt fogyasztási helyek vonatkozásában, 2023. évi közvilágítás célú villamos energia beszerzésre és a 2022. évi közbeszerzési terv módosítására.

17. Igazgatási szünet elrendelése 

18. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19. A Pure Music Kft. kérelme üzemeltetési szerződés meghosszabbítására a Körös-toroki vállalkozói udvar és a KTN szervezés tekintetében

 

 

Zárt ülés:

Z/1. A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum igazgatói pályázatának elbírálása 

Z/2. Javaslat az „Év családja” kitüntető cím adományozására

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges. 

 

16.00 órától Közmeghallgatás. A közmeghallgatásra tekintettel, interpellációs időszak nem lesz.