Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. november 22-én (kedden), 16:30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal TÜKÖRTEREM

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működő Gondviselés Háza Aranysziget Időskorúak Otthona Csongrád és a Gondviselés Háza – Fogyatékkal Élők Kisréti Otthona I-II. Csongrád 2021. évi munkájáról

2-2. Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Szakképzés Centrum Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működéséről

-melléklet (.docx)

3-3Tájékoztató az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról

-melléklet (.pdf)

4-4. Tájékoztató a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csongrádi Tagintézményének munkájáról

-melléklet (.pdf)

5-5. Tájékoztató a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról

-melléklet (.pdf)

6-6. Tájékoztató a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium munkájáról

-melléklet (.pdf)

7-8. Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve

-melléklet (.pdf)

8-9. Új helyi adórendelet megalkotására javaslat

9-10. Javaslat a Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló 6/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására – díjtétel emelés 

10-11. A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

11-12. Elvi döntés zöldterületi parkolás kérdésében

12-13. Közvilágítás működtetésével kapcsolatos költségek csökkentése 

13-15. A Csongrád, Orgona u. 14. II/6.sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése

14-17. Igazgatási szünet elrendelése

15. Egyebek

 

Zárt ülés:

Z/2. Javaslat az „Év családja” kitüntető cím adományozására

  • Egyedi szociális ügyek