Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 27-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2022/2023-as tanév indításáról a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Csongrád városban elhelyezkedő intézményei vonatkozásában

-melléklet (.pdf)

2. Általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos vélemény 

3. 2022. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat módosítása

4. Hozzájárulás a I. sz. fogorvosi körzet praxisjogának átruházásához Dr. Gyulai Balázs Barnabás fogorvos részére, és a feladat-ellátási szerződés megkötésére. A 179/2022.(IX.29.) önkormányzati határozat visszavonása.

5. Hozzájárulás a II. sz. fogorvosi körzet praxisjogának átruházásához Dr. Kopasz Attila fogorvos részére, és a feladat-ellátási szerződés megkötésére. A 180/2022.(IX.29.) önkormányzati határozat visszavonása

6. Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat által működtetett VIII. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötésére, valamint a 29/2021.(III.17.). önkormányzati határozat visszavonására, Dr. Botka Dániel e.v. háziorvossal kötött feladat – ellátási szerződés felbontása.

7. Beszámoló a Csongrádi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

8. Javaslat a Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló 6/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

-melléklet (.pdf)

9. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

-melléklet (.zip)

10. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2022. (X. …) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete általi önkormányzati rendelet megalkotásához.

11. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

13. Helyi adórendelet módosítására és telekadó bevezetésére javaslat

14. Javaslat a 2023. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel

15. Az önkormányzat tulajdonát képező Csongrád, Kossuth tér 13. sz. alatti mozi épület értékesítésére történő kijelölése

16. Vételi kérelem a Csongrád, Fő u. 20/A.. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban álló üzlethelységére. 

17. Vételi kérelem a Csongrád, Kossuth tér 8-10. sz. alatti 1. és 3. szám alatti garázsra

18. A Csongrád, Templom utca 1.3. em. 16. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű lakássá minősítése és bérlőkijelölése

19. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20. Csongrád város új településrendezési eszközeinek készítése

-melléklet (.zip)

21. Az önkormányzat tulajdonát képező Csongrád, Orgona u. 14. 2. em. 6. sz. alatti lakás értékesítésre történő kijelölése

22. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2022.(VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Zárt ülés

Z/1. Javaslat Szociális Díj adományozására

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.