Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 30-án (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az alapítványok tevékenységéről

-mellékletek (.zip)

2. Javaslat a Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló 6/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására, Temető Szabályzat jóváhagyása

-melléklet (.docx)

3. Távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása

4. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 9/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Intézményi felújítás kérelmeinek jóváhagyása (Csongrádi Óvodák Igazgatósága, Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája) később kerül kiküldésre

6. Ifjúsági Ház és a Városi Sporttelep Csongrád-Tiszapart SE által történő üzemeltetési megállapodás jóváhagyása

7. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről

8. 2022. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása

-mellékletek (.zip)

9. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására.

10. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

12. Pályázat benyújtása TOP-Plusz 1.3.1-21 Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák pályázati felhívásra

13. Javaslat a Csongrádi Kézilabda Munkacsarnok elnevezésére

14. Képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve

15. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. A csongrádi 5878 hrsz-ú ingatlan (volt Szeviép telep) értékesítésére kiírt pályázat értékelése

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.