Válassza az Oldal lehetőséget

2019. december 19-ei Képviselő-testületi ülés

2019. december 19-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 19-én (csütörtökön), 9.00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirend előtt:

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora

Az „Év családja” kitüntető cím átadása

 

Napirendi pontok:

1. 2019. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat módosítása

-melléklet (.zip)

2. Javaslat a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására

3. Csongrád Városi Önkormányzat 2020-2023. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terve és a 2020. évi belső ellenőrzési terve

-melléklet (.zip)

4. Csongrád város településrendezési eszközeinek módosításának elfogadása és rendelet megalkotása (HÉSZ)

-melléklet (.zip)

5. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása

-melléklet (.docx)

6. A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

7. Javaslat a vásárokról és a piacokról szóló 14/2016. (III. 29.)önkormányzati rendelet módosítására

8. Városellátó Intézmény játszótér fenntartási koncepciója

-melléklet (.xlsx)

9. Hozzájárulás a 2020. évi kistérségi járási startmunka programok indításához

10. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2020. évi folyószámla hitelfelvétele

11. A 73/2016. (IV.28.) önkormányzati határozat módosítása (Csongrádi fedett sportuszoda beruházás önrész vállalása)

12. A Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása szerinti utcanevek felülvizsgálata

13. Az Első Magyar Kert Szövetkezet és Csongrád Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás meghosszabbítása

14. Az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjának módosítása

-melléklet (.docx)

15. Pályázat kiírása a Tisza-menti virágzás 2 elnevezésű, az EFOP-1.5.3-16-2017-00001 kódszámú projekt keretein belül, „Marasztaló3”- Letelepedést és helyben maradást ösztönző támogatási rendszer humán közszolgáltatásban dolgozóknak

16. Tájékoztatás az idegenforgalmi fejlesztési célra kiírt pályázati eljárás eredményéről

17. Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba

18. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19. Javaslat a Tisza-menti virágzás elnevezésű, az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 kódszámú projekt keretein belül „Képzésben résztvevők részére nyújtott pénzbeli juttatások szabályzata” megalkotására

-melléklet (.docx)

 

Zárt ülés:

Z/1.  A Csongrád TV Kft. ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása.

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk