A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2019. november 18-án (hétfőn), 14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

Napirendi pontok:

1. Csongrád Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

-melléklet

2. A játszóterek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, játszóterek üzemeltetése

3. A Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló 6/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása a díjtételek tekintetében

4. Helyi adórendelet módosítása

5. Javaslat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 5/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos vélemény

-melléklet (.xls)

7. Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

8. Javaslat a 2020. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel

9. Térfigyelő kamerarendszer felújítása

10. A Csongrádi Alkotóház Villa épületének felújítása című VP6-19.2.1-6-4-17 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása

11. Közművelődési Kerekasztal létrehozása

12. Tigrisek Csongrádi Kézilabda Sportegyesület vételi kérelme a Csongrád, Hársfa u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlására

13. A Csongrád, Szent Imre u. 19. szám alatti ingatlanrész ingyenes használatba adása a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére

14. A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói megbízatása

15. Vételi kérelem a csongrádi 6471/3 hrsz-ú ingatlan 3812/6812-ed tulajdoni hányadára

16. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető testületeinek átalakítása

Z/2. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. likviditási helyzete

Z/3. Javaslat az „Év családja” kitüntető cím adományozására

Egyebek: