Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 25-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

 – mellékletek (.zip)

2. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás), valamint a 2022. évi költségvetési maradványa felosztásának véleményezése

 – mellékletek (.zip)

3. A Csoterm Kft. 2022. évi beszámolója 

– melléklet (.pdf)

4. A Csoterm Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása

– melléklet (.pdf)

5. A Csongrádi Víz-és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója

– melléklet (.pdf)

6. A Csongrád Televízió Kft. 2022. évi beszámoló jóváhagyása

– melléklet (.pdf)

7. A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója

– melléklet (.pdf)

8. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolója

– melléklet (.pdf)

9. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása

– melléklet (.pdf)

10. A Csongrádi Vendégváró Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2022. évi beszámolója

– melléklet (.pdf)

11. A Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Start Szociális Szövetkezet 2022. évi beszámolója

– melléklet (.pdf)

12. CSONGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 2 RÉSZTERÜLETEN (a 0500/41 hrsz-ú ingatlan és a 0505/137 hrsz-ú ingatlan esetében) és a Helyi Építési Szabályzatban szereplő hibák javítása – egyszerűsített eljárásban történő partnerségi egyeztetés lezárása

13. Csongrád Város Településrendezési eszközeinek a 451. sz. főút tervezett megerősítése és új kerékpárút szakaszok megvalósításához szükséges módosítása

14. Csongrád Város Településrendezési eszközeinek módosítása egy részterületen (1646 hrsz. alatti ingatlan esetében)

15. Tájékoztató a 2023/2024-es nevelési év óvodai beíratásáról Csongrád városában

16. Javaslat CU Medical i-PAD SP1 félautomata defibrillátor készülék beszerzésére, és a Körös – toroki üdülőterületre történő kihelyezésre.

17. Intézmények alapító okirat módosításai

 – mellékletek (.zip)

18. Javaslat a Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásáról szóló 10/2013.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására

19. Csongrád, Öregvár utca 37. (5818 helyrajzi számú), Csongrád Öregvár utca 49.(5803 helyrajzi számú), Csongrád, Öregvár utca 50.(5759 helyrajzi számú) Csongrád Öregvár utca 51(5802 helyrajzi számú) Csongrád Öregvár utca 57,57/B (5794 helyrajzi számú) Gyökér utca 1 (5815 helyrajzi számú) ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelme

20. Csongrád, Öregvár utca 52 (5824 helyrajzi számú), Csongrád, Öregvár utca 58.(5834 helyrajzi számú), Csongrád, Gyökér utca 19. (5797 helyrajzi számú) ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi kérelme.

21. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Döntés a Csoterm Kft. üzletrész adásvétel elővásárlási jogról

Z/2. Döntés az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. adásvétel elővásárlási jogról 

Z/3. A Csongrád Városi Gyógy- és Strandfürdő bérleti szerződése

Z/4. Javaslat Pedagógiai Díj adományozására 

Z/5. Javaslat Testnevelési és Sport Díj adományozására 

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.